110 ACETAT


Tehnički list:

110 Acetat

110 Acetat GB

110 ACETAT

Brtvilo za diletacijske i spojne reške, ugradnju prozora.

Osnova: jednokomponentni silikon, kiselinski umrežen.
Mogućnost skladištenja: 12 mjeseci
Temperatura obrade: +5°C do +35°C
Postojan na teperaturama: -50°C do + 180 °C.

Područje primjene: Brtvljenje pregiba jednotrukih i IZO stakala u aluminijskim i prebojanim čeličnim konstrukcijama,za brtvljenje kopelit stakala. Za sva ostala područja primjene koja nisu navedena obratite se našem odjelu za tehničku primjenu.

Svojstva: Postojan na UV zračenje, postojan na vremenske uvijete i starenje sa širokim spektrom površina za prianjanje, sadrži fungicid.

Obrada: Prianjajuće površine moraju prihvatiti materijal, biti suhe, te bez prašine i masnoća. Preduvjet za besprijekorne radove na brtvljenju je ispravno dimenzioniranje reške i prethodna obrada prianjajućih površina.

Pridržavati se uputa iz Tehničkog lista.