120 NEUTRAL


120 NEUTRAL

Ugradnja prozora, dilatacijske i spojne rešetke
Ispitan u skladu s DIN 18545, 2. dio, grupa E
Ispitan u skladu s ISO11600, klasa G 25 LM u skladu s normom 18540, 1. dio

Osnova: jednokomponentni silikon, neutralno omrežen

Mogućnost skladištenja: 12 mjeseci

Temperatura obrade: +5° C do +35° C

Područje primjene: brtvljenje pregiba stakla na prozorima od drva i metala, brtvljenje spojnih reški na prozorima i vratima od drveta, metala, plastike i betona. Za sva ostala područja primjene koja nisu navedena, obratite se našem odjelu za tehničku primjenu.

Svojstvo: postojan na UV zračenje, postojan na vremenske uvjete i starenje sa širokim spektrom površina za prianjanje, sadrži fungicid

Obrada: prianjajuće površine moraju prihvatiti materijal, biti suhe te bez prašine i masnoća. Preduvjet za besprijekorne radove na brtvljenju je ispravno dimenzioniranje reške i prethodna obrada prianjajućih površina.

• Sadrži 3-Aminopropyltriethoxysilan. Može izazvati alergijske reakcije. Roba tretirana biocidom OIT (CAS 26530-20-1).

Sigurnosno tehnički list može se dobiti na upit.
Pridržavati se uputa iz Tehničkog lista.