450 SANITAR


Tehnički list:

450 Sanitär

450 Sanitär GB

 

450 SANITAR

Kiselinsko umrežavanje
- postojanih boja, velika sposobnost rada materijala , sadrži fungicide i baktericide
- postojan na sredstva za čišćenje i dezinfekciju koji se mogu nabaviti u trgovinama

Osnova: jdnokomponentni silikon, kiselinsko umrežavanje

Mogućnost skladištenja: 12 mjeseci

Temperatura obrade: +5°C do +35°C

Postojan na teperaturama: -50°C do + 180 °C.

Područje primjene: Brtvljenje spojnih i diletacijskih reški koje su izložene velikoj vlazi, npr. u sanitarnim čvorovima, kupaonama i kuhinjama. Spojne fuge kod kada, tuš-kabina te kod keramičkih, zidnih i podnih obloga. Za sva ostala područja primjene koja nisu navedena obratite se našem odjelu za tehničku primjenu.

Svojstva: Sadrži sredstva koja sprječavaju nastajanje gljivica i bakterija, otporan je na vremenske uvijete i starenje te ga odlikuje izvanredna sposobnost obrade.

Obrada: Prianjajuće površine moraju prihvatiti materijal, biti suhe, te bez prašine i masnoća. Reške se uvijek moraju oblikovati u skladu sa važećim normama. U vezi s prethodnom obradom temeljnim premazom pridržavati se uputa iz tehničkog lista

Pridržavati se uputa iz Tehničkog lista.